Stort og viktig løft for Kjelsåsakademiet

Postet av Martin Berild Aspelund den 5. Des 2023

Arild Nøst Odland blir ny barne- og akademiansvarlig. Arild har tidligere jobbet som utviklingsansvarlig, men går nå over i en rendyrket rolle som barne- og akademiansvarlig. Målet er å knytte akademiet og barnefotballen tettere sammen, og at akademiet blir en kvalitetsforsterker for all fotballaktivitet.

 

Etablering av «Årgangsansvarlige»

En nyvinning for året er at Kjelsåsakademiet nå innfører Årgangsansvarlige, som i tillegg til å trene grupper på akademiet vil støtte foreldretrenere og fungere som et bindeledd mellom Akademiet og barnefotballen. Dette er et tiltak vi håper vil komme alle til gode og som vi gleder oss til å utvikle.

- Jeg synes vi hevet vårt sportslige nivå i høst med en tydeligere fagplan. Klubben gjør nå viktige investeringer i fagansvarlige og trenerressurser, som jeg er sikker på vil heve kvaliteten ytterligere, sier Arild Nøst Odland.  

- Vi er i en prosess hvor vi reviderer barne- og ungdomsfotballen, og får heldigvis muligheten til å studere oss selv og jobbet godt med dette i tiden fremover. 

 

Akademiet som en møteplass

Akademiet skal være en trygg og inkluderende møteplass, både sportslig og sosialt. En klar målsetting er at Kjelsåsakademiet skal være tilgjengelig for alle. 

- Et godt Akademi blir en trygg forankring for medlemmene; et sted hvor de kan få kvalifisert sportslig oppfølging og hvor de kan møte representanter fra hele klubben.

- De sosiale aspektene påvirkes positivt av et godt akademi-miljø. Spillere blir kjent på tvers av årganger, eldre spillere (fra oppstart til A-lag) blir rollemodeller for de yngre, og trenere utveksler erfaring på tvers av grupper og avdelinger. Det er enormt potensiale i et solid akademi. 


 Mer informasjon om Kjelsåsakademiet presenteres på våre hjemmesider senere. 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.