Trenerforum - Best i byen. Best i landet

Postet av Martin Berild Aspelund den 27. Mai 2023

Torsdag kveld ble det gjennomført trenerforum for trenere i Kjelsås Fotball. Representanter fra så godt som alle trenergruppene i barne- og ungdomsfotballen deltok og vi hadde mange viktige punkter på agendaen: 


Sportslig utvalg

Sportslig Utvalg er klubbens fagorgan og jobber hovedsakelig for å heve kvaliteten på alt som omhandler sport i klubben og sørger for at alle opererer i samsvar med Sportsplan. I tillegg til å være et støttende organ er det også et sted for behandling av saker som omhandler fotballfaglige vurderinger og problemstillinger. 

"Best i byen"

Er arbeidstittelen på et pågående prosjekt ledet av SU som studerer hvordan vi best mulig kan legge til rette for at unge fotballspillere trives og utvikler seg – og implementerer tiltak deretter. Den noe frempå arbeidstittelen er ment å understreke ambisjonen: At Kjelsås Fotball skal være det beste miljøet for fotballspillere fra 5 til 16 år. Et kjempeviktig poeng er at dette må utvikles i samarbeid med trenerne i de ulike årgangene våre. 

Spillerutvikling i Kjelsås - Best i landet

Hovedtrener for A-laget Eivind Kampen holdt innlegg om spillerutvikling og prinsippene A-laget jobber etter. Få er klar over hvor mange spillere det faktisk er som har gått Kjelsåsmodellen og blitt veldig gode. Eivind (og spillerutvikler- og assistenttrener Jørgen Bjørn) skryter aldri, men statistikken viser at man målt mot sammenliknbare klubber, er helt i Norgestoppen hva gjelder foredling av talent og videresalg til høyere nivåer. 

I en samtid hvor det igjen har blitt viktig for ambisiøse foreldre (med barn) å søke det grønneste gresset til enhver tid, var det et veldig viktig budskap som ble presisert: 

 "De spillerne som når langt er utålmodige på å utvikle ferdighetene som trengs - ikke utålmodige på å ta steget." 

Kjelsåsakademiet - Fagdriver og kompetansesenter i barnefotballen 

Det første konkrete tiltaket Sportslig Utvalg iverksetter er en endring i den metodiske oppbygningen av Akademiet og hva slags rolle Akademiet har i samarbeid med foreldretrenere i barnefotballen. Akademiet blir et faglig senter for barnefotballen. Fra høsten 2023 etableres periodeplaner med beskrivelser av hva og hvordan vi jobber for å sikre best mulig læring. 

Akademiet skal være tilgjengelig for foreldre og foreldre-trenere, samt tilby veiledning til de gruppene som ønsker å videreføre arbeidet på egne lagstreninger. 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.