Sportslig utvalg i Kjelsås Fotball

Postet av Martin Berild Aspelund den 16. Mai 2023

Sportslig utvalg er et viktig bindeledd mellom styret og administrasjonen, og skal være en støtte for trenere og ansatte i klubben slik at vi utvikler oss og når de målene vi har satt oss.


Utvalget i sin nåværende form har vært operativt siden slutten av april. I Sportslig Utvalg sitter følgende representanter pr. mai 2023 og i hvilken rolle de representerer i SU: 

 • Alexander Rein – Leder Sportslig Utvalg. Styremedlem - seniorfotballen. Frivillig.
 • Jon Erik Høyem – Styremedlem - barne- og ungdomsfotballen. Frivillig.
 • Arild Nøst Odland – Sport- og utviklingssjef barne- og ungdomsfotballen. Ansatt i klubben. 
 • Eivind Kampen – Hovedtrener A-lag Herrer. Ansatt i klubben. 
 • Jørgen Bjørn - Spillerutvikler Senior. Ansatt i klubben. 

I tillegg har Daglig Leder Morten Fuglum møterett, og fungerer som administrativ leder for Sportslig Utvalg.


Det gjøres mye bra i Kjelsås Fotball. Masse frivillighet, engasjement og klubbfølelse. Men vi erfarer også at det jobbes for ulikt mellom mange årganger og vi har flere tynne eller manglende årganger. Vi opplever at det er et potensial til å gjøre ting bedre enn vi gjør i dag; vi ønsker å tilby fotballglede, utfordringer og utvikling for alle - det vil si at vi skal ha et godt tilbud til alle gutter og jenter med alle typer ambisjonsnivåer. 

Sportslig utvalg rapporterer til styret og skal: 

 • til enhver tid påse at klubbens sportsplan følges av alle trenere og ledere
 • foreslå for styret eventuelle endringer og justeringer i sportsplanen. Eventuelle endringer legges fram for årlig møte for vedtak
 • påse at innhold i akademiet og fotballskoler har ønsket innhold og kvalitet
 • påse at utvikling av klubbens trenere, og rekruttering av disse, er tilfredsstillende
 • påse at «slik gjør vi det i Kjelsås Fotball» blir en realitet
 • ta stilling til problemstillinger/forhold som oppstår


Det er viktig for oss å kunne bli flinkere til å håndtere små og store sportslig saker som løpende dukker opp. Saker som alltid vil dukke opp i alle klubber da det er mange interessebehov som skal mettes. Vi ønsker å avklare uenigheter eller spørsmål tidligst mulig, være transparente i hvordan vi håndterer ting, samt skape en kultur til å gå videre når saken er håndtert slik at vi alle kan ha fokus på vårt felles mål om å gjøre klubben bedre for alle. Sportslige saker skal i første omgang bli forsøkt å løses med hovedtrener på årgangen. Dersom det ikke løses der, så er trenere, lagledere og foreldre hjertelig velkommen til å melde inn saken til Sportslig Utvalg. Det gjøres ved å bruke dette skjemaet

Sportslig Utvalg har også nylig igangsatt et spennende prosjekt med mål om å heve kvaliteten på tilbudet vårt i barne- og ungdomsfotballen. Det vil si fra barna starter på fotballen i 5-6 års alderen og frem til 16 år. Dette prosjektet vil vi fortelle nærmere om på trenermøte 25. mai, og dele mer om på nettsiden om ikke alt for lenge. 


Vi ser frem til at vi sammen skal utvikle Kjelsås Fotball til nye høyder!


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.