Kjelsås Fotball søker materialforvalter

Postet av Kjelsås IL - Fotball den 16. Feb 2024

Kjelsås er en tradisjonsrik klubb som holder til på Grefsen, Oslos Tak. Nå søker vi etter en eller flere personer som kan bidra med utstyrsrelaterte oppgaver, hovedsakelig rundt klubbens A-lag. 


Om Kjelsås Fotball  

Vårt senior herrelag er en betydningsfull aktør i norsk 2. divisjon, og klubben har som uttalt målsetting å rykke opp til OBOS-ligaen på sikt. A-laget går nå inn i sin 44. sammenhengende sesong i toppfotballen, og skiller seg spesielt ut ved satsingen på unge spillere fra nærområdet. Klubben oppnådde i fjor en historisk NM-semifinale, noe som vitner om en klubb i kontinuerlig utvikling. 


Vi ser etter

En eller flere personer som kan bidra med utstyrsrelaterte oppgaver, hovedsakelig rundt klubbens A-lag. 

Hovedoppgaver

 • Koordinator A-lag
 • Oppfølging av utstyr, drakter i forkant og etter kamper og treninger
 • Bidra til organisering av vask/tørk av utstyr etter kamper
 • Hjelpe til med å pakke utstyr til bortekamper


Vi kan tilby

 • Et fantastisk hyggelig miljø som gir masse positiv energi og overskudd i hverdagen
 • Muligheten til å jobbe i team
 • Komme tett på klubbens A-lag og bli en nøkkelperson i støtteapparatet

 Vilkår diskuteres med riktige kandidater. 

Oppstart: Snarest. 


Ønsker du å bidra til å videreutvikle klubben vår eller er du interessert i å høre mer om dette? 

Kontakt administrativ leder Martin Ovesen: martin@kjelsaas.no eller på tlf: 48 07 77 21. 
Årsmøte onsdag 14. februar kl. 19

Postet av Kjelsås IL - Fotball den 2. Feb 2024

Årlig møte avholdes onsdag 14. februar kl. 19.00 i klubbhuset på Grefsen stadion. 


SAKSLISTE

 1. Åpning
 2. Konstitueringkslisten
  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Godkjenning av sakslisten
  3. Valg av dirigent
  4. Valg av protokollfører
  5. Valg av to personer til å undertegne protokollen
 3. Årsrapport 2023
 4. Regnskap 2023
 5. Treningsavgifter 2024
 6. Budsjett 2024
 7. Innkomne forslag
 8. Valg
 9. Avslutning

Vedlegg: 

Revidert Sportsplan 2024-26

Årsberetning

Vel møtt! 
God Jul!

Postet av Kjelsås IL - Fotball den 23. Des 2023

Året 2023 har vært et begivenhetsrikt år for Kjelsås Fotball. Vi har økt i antall aktive spillere - det yrer av positiv fotballglede fra 5-åringene til Old Boys & Girls. Vi har opplevd enorme folkefester her på Oslos Tak. I 2023 har Kjelsås både som klubb og sted blitt satt på kartet i et omfang som vi kanskje har aldri sett maken til tidligere. Dette gjennom cupbragdene A-laget herrer stod for. Ingenting av dette hadde vært mulig uten den fantastiske frivilligheten og hverdagsheltene vi har i fotballgruppa vår. Tusen takk! 


Publikumsrekord, cupheltene og topp- og bredde

Julenissen kom tidlig og overraskende til Kjelsås Fotball i år. Han kom faktisk midt på sommeren og han hadde med seg mange og uventede gaver. I idrett er det lov med medgang, og det har vi hatt i bøtter og spann i år. Det ble til slutt en semifinale mot Molde FK i cupen for A-laget, med publikumsrekord på Grefsen stadion. Prestasjonene i cupen ga mange fine opplevelser for små og store på Oslos Tak. På disse arrangementene opplevde vi en stor entusiasme, blant annet fra spillerne og foreldre i barne- og ungdomsfotballen. Heltene på A-laget viste at alt er mulig. Det er lov å drømme her på Kjelsås.

I både serien, og ikke minst i cupen, har vi sett viktigheten av forholdet mellom eldre og yngre spillere. Hvordan topp henger sammen med bredde for å muliggjøre et godt og utviklende klubbmiljø på alle nivåer. Vi har sett verdien av å ha lokale rollemodeller. 11 spillere i A-stallen var fra egen avl. Det er helt i særklasse i norsk fotball, og det skal vi være stolte av!


Kjelsås – En utviklingsklubb

 «Utviklingsklubb» blir vi kalt blant mange rundt om i fotball-Norge. Vi tror at dette året har vært med å bygge opp under dette. I de senere årene har vi levert veldig mange spillere til Eliteserien og OBOS-ligaen, 2023 har vært intet unntak. En skal ikke glemme at dette er en ganske så viktig del av vår økonomi, dog uten at det blir budsjettert. Hyggelig å registrere er at det også tildeles heder og ære til våre trenere som har en viktig del av æren for dette. Vi håper vi kan fortsette med å være en respektert utviklingsklubb i norsk fotball - både på jente- og guttesiden. 

I barne- og ungdomsfotballen har det vært stor og god aktivitet gjennom 2023. Det er rørende å gå forbi Myrerjordet en ukedag å se det myldrer av fotballglede fra jentene og guttene våre. Kjelsås Barnecup og Jentedagen var nye aktiviteter i år. Begge disse aktivitetene var absolutt vellykkede, og skal utvikles ytterligere i året som kommer og gjøres til «faste» arrangementer. I barnefotballen har vi kull på langt over 100 aktive spillere, og vi vokser i antall medlemmer. Med bebyggelsen på Frysja tror vi ikke det blir færre i årene som kommer. Vi skal gjøre alt vi kan for å ta alle som vil spille fotball imot med åpne armer i Kjelsås.  


Flest mulig - lengst mulig, jentefotball og lavere treningsavgift 

Det er en stor utfordring å beholde spillere lengst mulig. Det er ikke bare Kjelsås Fotball som sliter med dette. Styret har derfor «omorganisert» litt for å styrke arbeidet blant barn og unge. Et viktig fokusområde er at vi ønsker så mange som mulig med, og det lengst mulig. En spesiell oppmerksomhet rundt jentefotballen skal gjøres i årene som kommer – vi ønsker at jentene også kan spille seniorfotball i Kjelsås. Vi må ikke glemme å legge forholdene godt til rette for alle de som ønsker å bli best mulig med fotballen. Her har vi mye å gå på og kan bli bedre på mye. 

Treningsavgiftene skal være så lave som mulig, og for neste sesong vil de faktisk bli lavere enn i år. Dette takket være gavene fra fotballjulenissen kan vi gå inn i 2024 med mye positivitet for å bygge klubben videre.

Vi må være klar over at det ligger mange viktige oppgaver foran oss i årene som kommer. Det er stort potensial på alt vi gjør. Her trenger vi hjelp fra alle dere som ønsker å gjøre Grefsen/Kjelsås til et enda bedre sted å bo. Sammen får vi til mer. Vi setter alltid pris på de som tar kontakt for å bidra på den ene eller andre måten.


Nytt kunstgress, oppgradering av fasiliteter og Akademiet

Neste år skal kunstgresset på Grefsen Stadion skiftes, og med stor sannsynlighet skal tribunen skiftes ut med en ny. Det planlegges fra klubben å etablere en brakkerigg på stadion for å bedre på fasilitetene der til vi får et nytt klubbhus, forhåpentligvis før 2030. I 2025 skal etter planen kunstgresset på Myrerfeltet skiftes, så det er mange positive ting som skjer nå. Vi sysler også litt med en tanke/drøm om en hall i KjelsåsMyra.

Vi skal etter beste evne gjøre det vi kan for å heve kvaliteten på KjelsåsAkademiet og fotballskolene. Til dette er det nødvendig med kompetanse i klubbstyrte roller. Vi mener vi er godt i gang med å få inn nødvendig kompetanse de siste månedene, så for fremtiden vise om vi er dyktige nok. Det stilles stadig nye krav for å drive en god fotballklubb, og Kjelsås Fotball må utvikle seg i takt med disse.


Takk til alle fantastiske bidragsytere

Det er med takknemlighet og beundring vi ser engasjementet som preger klubben. Mange hundre trenere og ledere er i aktivitet på Myrerjordet, Stadion, Myra eller andre steder hver dag, uten godtgjørelse, til det beste for barna våre. Dere er en avgjørende del av klubben vår.

Det er med stor ydmykhet vi benytter denne anledningen til å takke alle spillere, trenere og ledere i klubben for flott innsats i 2023. Stor takk også til alle frivillige som bidrar i stort monn ved ulike arrangementer og på annen måte. Takk til supporterklubben Taket og Oldermannsligaen, som hele tiden er på ballen og bidrar. Og ikke minst en stor takk til våre sponsorer og samarbeidspartnere som stiller opp for oss og strekker seg langt for klubben vår.

Vi vil også benytte anledningen til å takke for tillit og samarbeid i Hovedstyret i Kjelsås IL.

Kjelsås Fotball ønsker på denne enkle måten å si tusen takk for en fantastisk sesong, og ønske dere alle en riktig god jul. Velkommen tilbake til organisert virksomhet over nyttår, 2024 skal bli et strålende år. Det er lov å drømme her på Kjelsås. Dette er Oslos Tak.


STYRELEDER - DAG VESTLUND
Kjelsås Fotball søker Sportssjef

Postet av Kjelsås IL - Fotball den 3. Nov 2023

Vil du lede utviklingen av fotballen på Oslos Tak? Vi etablerer en helt ny stilling som vil få en nøkkelrolle for det viktigste vi gjør i klubben, nemlig sport. Kjelsås Fotball søker Sportssjef i en 100% stilling. 

Arbeidssted: Grefsen Stadion, Oslo. 


Om Kjelsås Fotball  

Kjelsås er en tradisjonsrik klubb som holder til på Grefsen, Oslos Tak. Kjelsås Fotball tilbyr et svært givende arbeid med betydning for nesten 1000 barn og unge. Klubben har en sterk lokaltilhørighet, og tilrettelegger for aktivitet for barn, ungdom og voksne. 

Vårt senior herrelag er en betydningsfull aktør i norsk 2. divisjon, og klubben har som uttalt målsetting å rykke opp til OBOS-ligaen på sikt. A-laget legger nå bak seg sin 43. sammenhengende sesong i toppfotballen, og skiller seg spesielt ut ved satsingen på unge spillere fra nærområdet. I årets spillerstall har vi imponerende 11 lokale Kjelsåsspillere. Kjelsås oppnådde denne sesongen en historisk NM-semifinale, noe som vitner om en klubb i kontinuerlig utvikling. 


Vi ser etter

Vi ser etter en utviklingsorientert sportssjef, som har evnen til å bygge gode relasjoner, innehar stor arbeidskapasitet og som finner motivasjon i å oppnå suksess. Stillingen rapporterer til administrativ leder. 

Vår nye sportssjef vil ha ansvaret for å sikre en helhetlig tilnærming til det sportslige arbeidet i klubben, fra oppstarten med 5-åringene i barnefotballen, og helt opp til seniornivå. Sportssjefen vil også jobbe mot vårt A-lag Senior Herrer, for å sikre at vi tar nye steg mot å bli en viktig utviklingsklubb i norsk toppfotball. Du vil eie og videreutvikle Sportsplanen, og sikre at vi etterlever den. 

Arbeidet vil skje i godt samspill med administrasjonen og sportslig organisasjon i klubben. Vi etablerer for øyeblikket flere nye sportslig roller - roller som vil ha et viktig ansvar for deler av vår aktivitet. Sportssjef vil være viktig for å få det beste ut av alle i den nye organiseringen og at vi oppnår målene vi setter oss.


Hovedoppgaver

 • Ansvarlig for å etablere og oppnå klubbens sportslige mål
 • Utvikle, vedlikeholde og lede klubbens sportslige organisasjon i tråd med klubbens verdier, mål og modell
 • Budsjett- og gjennomføringsansvarlig for spillerlogistikk
 • Ansvarlig for klubbens spillerutviklingsprogram
 • Ansvarlig for klubbens trenerutviklingsprogram
 • Sesongplanlegging i samarbeid med sportslig apparat
 • Leder av klubbens Sportslig Utvalg


Personlige egenskaper

 • Være søkende og oppdatert for at klubben utvikler seg videre
 • Engasjere og motivere til å utvikling
 • Ydmyk for innspill, men tydelig når det trengs for å komme videre
 • Stor arbeidskapasitet, drivende i gjennomføring og stå inne for beslutninger
 • Dyktig til å bygge tillitsfulle relasjoner internt og eksternt
 • Kunne identifisere seg med Kjelsås Fotball sine verdier

Stillingen blir lønnet etter avtale.


Søknadsfrist: 20.11.2023

Søknader behandles fortløpende. 

Søknader sendes til: Administrativ leder Martin Ovesen på martin@kjelsaas.no
Kjelsås Fotball inviterer til klubbnært Grasrottrener 1 kurs

Postet av Kjelsås IL - Fotball den 23. Okt 2023

Kjelsås Fotball inviterer alle trenere til Grasrottrener 1 kurs den 18. og 19. november. Kurset blir avholdt i klubbhuset på Grefsen Stadion, og deltakerne bes om å holde av tidspunktet fra klokken 09.00 til 16.00 både lørdag og søndag. Klubben dekker kursavgiften. 


Kursbeskrivelse

Barnefotballens verdigrunnlag, planlegging av aktivitet og hvordan man veileder en fotballgruppe. 


Kurset gir kunnskap om:

 • Hvordan klubben og treneren skal samarbeide for å skape god barnefotball, herunder klubborganisering for god differensiering og jevnbyrdighet
 • Hvordan trening og kamp skal planlegges, organiseres og gjennomføres for å holde ungene i flytsonen slik at det blir god og riktig aktivitet, og dermed trivsel for barna
 • Hvordan man skal opptre og veilede slik at alle skal trives
 • Hvilke fotballaktiviteter som både er motiverende og som gir læring. De nasjonale rammeplanene er utgangspunktet for planlegging og gjennomføring av øktene


For påmelding kontakt: arildno@kjelsaas.no

Påmeldingsfrist er søndag 5. november.