KjelsåsAkademiet

KjelsåsAkademiet


Velkommen til KjelsåsAkademiet 2024!

Akademiet er et tilbud til alle motiverte spillere født mellom 2012 og 2016 i Kjelsås Fotball. På akademiet fokuserer vi ikke kun på sportslig utvikling, men også at det skal være en sosial og inkluderende arena for barn og ungdom på Grefsen. 

I 2024 introduserer vi "Årgangsansvarlige". Disse vil ikke bare trene grupper på Akademiet, men også støtte foreldretrenere og fungere som et bindeledd mellom Akademiet og barnefotballen. Målet er å styrke båndene mellom Akademiet og barnefotballen, slik at Akademiet blir en kvalitetsforsterker for all fotballaktivitet. 

Treningene følger en tematisk periodeplan som defineres av Årgangsansvarlig i samråd med hovedtrener for årgangen.

Det vil bli servert frukt på fotballhuset til alle treninger. 

“” 

Vi hevet vårt sportslige nivå i høst med en tydeligere fagplan. Klubben gjør nå viktige investeringer i fagansvarlige og trenerressurser, som jeg er sikker på vil heve kvaliteten ytterligere. 

Et godt Akademi blir en trygg forankring for medlemmene; et sted hvor de kan få kvalifisert sportslig oppfølging og hvor de kan møte representanter fra hele klubben.

Arild Nøst Odland, Barne- og Akademiansvarlig.


Våre trenere: 

Joachim Phan - Årgangsansvarlig: J2012-2014

Arild Nøst Odland - Årgangsansvarlig: G2013 og G2014

Marius Castberg Stølan - Årgangsansvarlig: 2015 og 2016

Simon Myklebust - Trener/spillerutvikler

Jonas Richardsen - Trener/spillerutvikler

Noah Jacobsen - Trener/spillerutvikler

Jakob Emblem Olsen - Trener/spillerutvikler


Priser 

Årgang1 dag i uken2 dager i uken3 dager i uken
2016680,- pr. måned1100,- pr. måned

2015680,- pr. måned
1100,- pr. måned

2014680,- pr. måned
1100,- pr. måned
1500,- pr. måned
2013680,- pr. måned
1100,- pr. måned
1500,- pr. måned
2012680,- pr. måned
1100,- pr. måned
1500,- pr. måned

Merk: Prisene oppgitt er per måned, og beløpet trekkes automatisk når avtalegiro er akseptert. Dette er en forutsetning for å delta på akademiet.

Oppsigelsestiden er 1 måned, regnet fra den siste dagen i måneden oppsigelsen skjer. Hvis du melder ut barnet ditt den 4. mars, må du betale for hele april.

For å si opp plassen på Akademiet, send skriftlig oppsigelse via e-post til martin@kjelsaas.no


Hva skjer hvis det er for mye snø/ for kaldt til å trene?

Er det så kaldt at det er uforsvarlig å gjennomføre trening eller at banen ikke er spillbar, som følge av mye snøfall, kan akademiøktene bli avlyst. Dette vil skje senest klokken 12.00 samme dag og vil meldes via Spond-gruppen: Kjelsåsakademiet. Hvis mer enn 50% av øktene blir avlyst innenfor en måned, vil avgiften for disse bli refundert.


Skattefradrag 

Du kan få fradrag for kostnader til deltakelse på akademiet under punktet for barnepass for barn under 12 år.

Klubben har ikke rapportert dette, så du må fylle inn fradraget selv hvis du har krav på det.

Dersom du har ett barn under 12 år, kan du maksimalt kreve 25 000 kroner i foreldrefradrag for utgifter til barnepass, for eksempel AKS.

Les mer på Skatteetaten sine sider HER


Treningstider

Se treningstider for Akademiet HER