Oppdatering av regler for Oslo kommune

Postet av Kjelsås Idrettslag den 21. Mai 2021

Dagens pressekonferanse for Oslo kommune, nå åpnes litt mer opp for idretten fra og med 26. mai!

Dette er endringene:

Innendørs idrettsanlegg
Innendørs idrettsanlegg kan nå åpnes for organisert idrett for barn og unge under 20 år i grupper på maks 20 stk. Denne aldersgruppen kan unntas fra regelen om å holde én meter avstand til hverandre, dersom det er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten. Voksne som er helt nødvendige for å tilrettelegge for aktiviteten, kan komme i tillegg til de 20 som deltar.

(Dette innebærer at det kan være 20 stk. per banehalvdel dersom banehalvdelene kan skilles med skillevegger, slik at gruppene holdes helt adskilt. Dersom hallen ikke har skillevegg, kan banen deles i to halvdeler med kjegler).

Det er ikke tillatt med gruppetrening for personer over 20 år på disse anleggene.

Styrkerom i idrettshaller
Styrkerommene kan holdes åpne for individuell trening. Det er viktig at alle som benytter styrkerommene kan holde 1 meter avstand til hverandre til enhver tid. Dvs. at det er et svært lite antall som kan benytte et styrkerom samtidig.

Utendørs idrettsanlegg
For barn og unge under 20 år er det tillatt med organisert idrett i grupper på maks 30 personer utendørs. Denne aldersgruppen kan unntas fra regelen om å holde én meter avstand til hverandre, dersom det er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten. Voksne som er helt nødvendige for å tilrettelegge for aktiviteten, kan komme i tillegg til de 30 som deltar. 

Voksne kan bedrive organisert trening i grupper på maks 20 personer, så lenge de holder én meter avstand til hverandre til enhver tid. Egenorganisert aktivitet for voksne bør ikke finne sted på tidspunkter der det er organisert trening for barn og unge på anleggene.

Arrangement
Det er tillatt med innendørsarrangement for inntil 20 personer når det er faste, tilviste plasser. På utendørsarrangement er det tillatt med inntil 50 personer til stede samtidig der det er faste tilviste plasser. For arrangementer utendørs der det ikke er faste, tilviste plasser, er det ikke tillatt med flere enn 30 personer samtidig.

For voksne over 20 år anbefales det likevel at alle kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende, der det ikke er mulig å holde 1 meter avstand, utsettes eller avlyses. Det inkluderer også treningskamper og seriekamper. Det innebærer at det anbefales å utsette/avlyse arrangement/konkurranser i typiske kontaktidretter, men ikke kamper og konkurranser i f. eks. tennis, orientering, mosjonsløp osv., det det vil være mulig å holde 1 meter avstand til enhver tid. 

For barn og unge under 20 år innebærer dette at det nå kan gjennomføres kamper og konkurranser utendørs i lokalmiljøet.

Det anbefales fortsatt å begrense antall kontakter, mobiliteten i byen og unødvendige reiser til nabokommunene. 

Toppidrett
Toppidretten følger fortsatt egne nasjonale regler.


Det anbefales fortsatt å minimere bruken av garderober og minimere tilstedeværelse av personer som ikke er direkte knyttet til aktiviteten. Det oppfordres også til å begrense ulike aktiviteter man deltar på og at det holdes oversikt over hvem som er tilstede til enhver tid mtp. eventuell smittesporing.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.