Oslo idrettskrets - Kurstilbud våren 2021

Postet av Kjelsås Idrettslag den 20. Apr 2021

Digital kurs for sommerinstruktører,
Kurs for unge (13+) aktivitetsledere som skal være instruktører eller ha andre ansvarsoppgaver idrettslag i Oslo gjennom sommeren. velg mellom følgende datoer - 10. juni ,15. juni eller 22. juni

Digitalt kurs i Økonomistyring
Visste du at styret i idrettslaget, i fellesskap, er ansvarlig for «en forsiktig forvaltning av idrettslagets midler og en forsvarlig økonomistyring»? Dette kurset gir bl.a. en innføring i lover og regler, økonomistyrings- og rapporteringsrutiner, budsjett og regnskap. Kurset passer for hele styret samt kontrollutvalget. Velg mellom følgende datoer - 4. mai eller 26. mai

Kontrollutvalgets oppgaver - digitalt
Er du nyvalgt til Kontrollutvalget?  Og ønsker tips på hva dette innebærer? Kurs for kontrollutvalg vil gi deg svaret på hva som er viktig oppgaver i perioden.  Velg mellom følgende datoer - 10. mai eller 2. juni 

WEB-kurs "Tilrettelegging paraidrett
Alle som er involvert i tilrettelegging av fysisk aktivitet og idrett med funksjonsnedsettelser i idrettslag, regioner og kretser som for eksempel trenere og ledere kan delta. Kurset kan også være nyttig for ansatte i skoler, støttekontakter og andre. Velg mellom følgende datoer - 11. mai. eller 16. september

Klubbens styrearbeid i praksis
Kurset gir deltakerne grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, og er anbefalt for alle nøkkelroller i klubben. Du blir kjent med de viktigste lovene og reglene som klubben må forholde seg til, og får tips om gode verktøy for styrearbeidet. Kurset er særlig relevant etter gjennomført  årsmøte for å få en god overgang til ny styreperiode. Velg mellom følgende datoer - 18. mai eller 7. juni

Lederkurs for unge, 20 - 26 år
Oslo idrettskrets inviterer til lederkurs for engasjerte unge voksne mellom 20 og 26 år som er medlem i et idrettslag. Kurset er satt opp som en kombinasjon av digitalt og fysisk oppmøte. Å delta på lederkurs gir mulighet til å lære mer om seg selv og om sin rolle i idrettslaget. Lederkurs for ungdom er vanligvis arrangert for videregående elever fra 15 til 19 år. Nå har vi justert kurset for å treffe aldersgruppen 20 til 26. Kurset er delt opp over flere bolker, en hybrid mellom digitalt og fysisk.

  • Første samling digitalt: 21.-23. mai
  • Andre samling digitalt: 3. juni
  • Tredje samling overnattingstur: 11.-12. september

For mer info og påmelding klikk her.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.