Oppdatering smitteverntiltak Oslo kommune

Postet av Kjelsås Idrettslag den 9. Mar 2021

Pressekonferanse 21. mai - Oslo kommune - link klikk her

Link til Oslo kommune - oppdateres.

Utdrag fra pressekonferansen på det som omhandler idrett.

  • Treningssentre og svømmehaller åpnes. Det vil være strenge begrensninger på antall, strenge krav til avstand og blant annet forbud mot gruppetrening
  • Det åpnes for innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, i grupper på inntil 20 personer.
  • Voksne over 20 år kan trene og øve på sine idretts- og fritidsaktiviteter individuelt innendørs, men ikke i grupper.
  • For utendørs idretts- og fritidsaktiviteter endres gruppestørrelsen fra 20 til 30 for barn og unge under 20 år, og fra 10 til 20 personer for voksne.
  • Arrangementer innendørs for inntil 20 personer tillates når det er faste, tilviste plasser. 
  • Det er tillatt med inntil 50 personer til stede på arrangementer utendørs, når det er faste tilviste plasser. Uten faste plasser er det tillatt med inntil 30 personer.

Dette gjelder fra onsdag 26. mai


Pressemelding 11. mai

Ingen endringer for idretten. Tiltakene forlenger til og med 27. mai.


Pressekonferanse 5. mai.

Ingen endringer for idretten. Tiltakene gjelder til 20. mai.


Pressekonferanse i dag 27. april  - Oslo kommune.

Alle dagens smittevernregler hva gjelder idrett videreføres frem til og med 12. mai – med noen endringer for utendørsaktivitet (uthevet):

Fra og med i dag, 27.04, åpnes det opp for at barn og unge under 20 år kan trene i grupper på maks 20 personer utendørs. Denne aldersgruppen kan unnlates fra reglen om å holde 1 meter avstand dersom det er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten. 

Voksne kan bedrive organisert trening i grupper på maks 10 personer, så lenge de holder én meter avstand til hverandre til enhver tid. Egenorganisert aktivitet for voksne bør ikke finne sted på tidspunkter der det er organisert trening for barn og unge på anleggene.


Gjeldende smittevernregler vil dere alltid finne her: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-oslo/trening-idrettsanlegg-og-svommehaller/ (oppdateres ila dagen i dag).

- MØT FÆRREST MULIG - HOLD AVSTAND - VASK HENDA - BLI HJEMME OM DU FØLER DEG SYK -Pressekonferanse i dag 14. april - Oslo kommune.

 Alle dagens smittevernregler videreføres frem til og med 29. april – med én endring for utendørsaktivitet (uthevet):

 Fra og med torsdag 15. april åpnes det opp for at barn og unge til og med ungdomsskolealder kan trene i grupper på maks 10 personer utendørs, uten å holde 1 meter avstand dersom det er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten. For barn og unge fra og med videregåendeskolealder gjelder fortsatt regelen om å holde 1 meter avstand til hverandre i grupper på maks 10 personer utendørs.

For voksne frarådes det å bedrive organisert trening.

Gjeldende smittevernregler vil dere alltid finne her: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-oslo/trening-idrettsanlegg-og-svommehaller/


OPPDATERT 26.MARS; Ingen endring i smittevernregler gjeldende Osloidretten, men varigheten er forlenget til og med 15.april.

NB! Forskrift gjeldende alle kommuner i Viken medfører direkte konsekvenser for deltagelse på tvers av kommunegrenser.

Epost mottatt i dag fra Bymiljøetaten idrettsavdelingen, Oslo kommune

09.03 orienterte byrådet om at det fra og med 10. mars vil innføres strengere tiltak for idretten. 

Tiltakene gjelder foreløpig frem til og med 25. mars. Endringene er som følger:

  • Alle innendørs idrettsanlegg skal holdes helt stengt for alle aldersgrupper. Dette inkluderer også klubbhus og garderober i tilknytning til utendørsanlegg.
  • For barn og unge under 20 år er det tillatt med organisert trening i grupper på maks 10 personer utendørs, så lenge alle kan holde en meters avstand til enhver tid. Vi anbefaler å ha et begrenset antall trenere i tilknytning til disse gruppene.

For voksne frarådes det fremdeles å bedrive organisert trening.

Det er fortsatt forbud mot både innendørs- og utendørsarrangement. Dette innebærer at alle kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende avlyses. Det inkluderer også treningskamper og seriekamper.

Bymiljøetaten har stengt alle kommunens anlegg for konkurranser.

Alle aldersgrupper frarådes også å reise til andre kommuner for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende.

Toppidretten følger egne nasjonale retningslinjer for trening.

 

Med vennlig hilsen

Bymiljøetaten
Idrettsavdelingen
oslo.kommune.no
Sentralbord: 21 80 21 80
Oslo kommune logo


Link til Oslo kommune sin hjemmeside - https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-oslo/trening-idrettsanlegg-og-svommehaller/trening-idrettsanlegg-og-svommehaller-regler-fra-og-med-10-mars


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.