Oppdatering vedr. smitteverntiltak Oslo kommune.

Postet av Kjelsås Idrettslag den 1. Mar 2021

Situasjonen i Oslo har dessverre forverret seg den siste uken. Byrådet har derfor gjort noen innstramminger i smitteverntiltakene på idrettsfeltet. Fra og med i morgen, 2. mars, gjelder følgende regler:

Innendørsanlegg:
Innendørs idrettsanlegg kan kun benyttes til organisert trening for barn og unge under 20 år. I henhold til nasjonale føringer, kan trening for barn og unge til og med ungdomsskolealder unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For ungdom fra og med videregåendeskolealder skal organisert innendørstrening foregå i grupper på maks 10 personer, og alle må kunne holde en meters avstand til enhver tid.

Utendørsanlegg:
For barn og unge under 20 år er det tillatt med både organisert trening og egentrening (egenorganisert aktivitet) på utendørs idrettsanlegg. I henhold til nasjonale føringer, kan trening for barn og unge til og med ungdomsskolealder unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For ungdom fra og med videregåendeskolealder skal organisert utendørstrening foregå i grupper på maks 10 personer, og alle må kunne holde en meter avstand til enhver tid.
For voksne frarådes det å bedrive organisert trening på alle anlegg. Det anbefales heller ikke å bedrive egenorganisert trening i større grupper for denne aldersgruppen. Voksne kan bruke anleggene på egenhånd, så lenge de holder god avstand til andre på anlegget. Alle er personlig ansvarlig for å følge gjeldende smittevernregler. Dersom det samles for mange mennesker på et anlegg samtidig, kan anlegget bli stengt.

Arrangement:
Alle innendørs- og utendørsarrangementer er forbudt. 
Dette innebærer at alle kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende avlyses. Det inkluderer også treningskamper og seriekamper. Bymiljøetaten har stengt alle kommunens anlegg for konkurranser. Alle aldersgrupper frarådes også å reise til andre kommuner for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende.

For toppidretten gjelder egne nasjonale regler både innendørs og utendørs.

Tiltakene gjelder foreløpig til og med 15. mars.

Oslo idrettskrets - https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/nyhet/2021/dette-gjelder-fra-2.mars/?fbclid=IwAR1U2A-h6x1otxNL7JTQObNoYLEJSJoirzfiNPMe4tqmyb46oA6a_9jcHCY


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.