Oppdragsavtale

Skjema/avtale for instruktører ved fotballskoler i regi av Kjelsås IL fotball. Dette er en forenklet kontrakt som du må fylle ut for at vi skal kunne gi deg honorar i henhold til avtale. 

Instruktøravtale for Kjelsås IL fotball

Avtalen er mellom 
Kjelsås IL (org. nr. 975 663 450) 
Pb 13 Kjelsås
0411 Oslo
Telefon: 91911913 - Epost: kontoret@kjelsaas.no

og


heretter kalt instruktør er det inngått følgende avtale:

Avtalen krever at det føres timeliste, Kjelsås standard. Mal sendes arbeidstager på epost. Resten fylles ut av Kjelsås IL fotball

Avtalt honorar:_______________ (fylles ut av Kjelsås IL fotball)


Oslo, den          /          . 20___________________________

Sportslig leder / administrativ leder

Kjelsås IL

Spørsmål

Har du spørsmål kan du kontakte:


Arild Nøst Odland 
arildno@kjelsaas.no 
98014236