Oppdragsavtale

Skjema/avtale for instruktører ved fotballskoler i regi av Kjelsås IL fotball. Dette er en forenklet kontrakt som du må fylle ut for at vi skal kunne gi deg honorar i henhold til avtale. 

Instruktøravtale for Kjelsås IL fotball

Avtalen er mellom Kjelsås IL (org. nr. 975 663 450) Pb 13 Kjelsås 0411 Oslo Telefon: 91911913 - Epost: kontoret@kjelsaas.no og

heretter kalt instruktør er det inngått følgende avtale:

Avtalt honorar:_______________ (fylles ut av Kjelsås IL fotball)

Fylles ut av Kjelsås IL Oslo, den / . 2020, ___________________________ Sportslig leder / administrativ leder Kjelsås IL fotball

Spørsmål

Har du spørsmål kan du kontakte:


Arild Nøst Odland 
arildno@kjelsaas.no 
98014236

Levert av IdrettenOnline