Kontaktpersoner

Administrativ leder
Morten Fuglum - morten@kjelsaas.no - 97 59 55 45

Utviklingsansvarlig
Arild Nøst Odland - arildno@kjelsaas.no - 97 33 99 20

Trener A-lag og sportslig ansvarlig senior & ungdom
Eivind Kampen - eivind@kjelsaas.no - 45 66 39 50


Gruppestyret

Leder 
Dag Vestlund - 911 98 703 - vestlunddag@gmail.com

Nestleder/Styremedlem
Alexander Rein - 97051008- alexrein83@gmail.com

Styremedlem 
Gro Sukkestad - 450 21 961 - gro.sukkestad@bundebygg.no

Styremedlem  

Fredrik Jansen - fredrik.jansen@outlook.com

Styremedlem

Jon Erik Høyem - jon.erik.hoyem@gmail.com

Styremedlem 

Jan Trønningsdal - jantronningsdal@gmail.com