VISJON


KjelsåsAkademiet skal være driveren i vårt utviklingsarbeid, til støtte for alle våre medlemmer, en trygg sportslig og sosial møteplass hvor spillere og trenere kan utvikle seg i takt med sine ambisjoner. Vi ønsker å bidra til at medlemmene våre utvikler holdninger og ferdigheter som gjør dem i stand til å få ut hele sitt potensiale.