Oversikt Treningstider 2023

Grefsen Stadion


MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG
09:30-11:00
G/J 2016 - 1/2
 G/J 2014 - 1/2

11:00-12:30
KAMPERKAMPER
12:30-14:00
KAMPERKAMPER
14:00-15:30AKADEMI 2014-2015
AKADEMI 2011-2013
AKADEMI 2011-2015KAMPERKAMPER
15:30-17:00G14 (2009)G16 (2007/08) - 1/2
 G13 (2010) - 1/2
G16  - når a-lag bruker 17:00
 G14 - når opptatt 20:00
G13 (2010) - 1/2
 J15 (2008/09) - 1/2
J15 (2008/09) - 1/2
 G14 (2009) - 1/2
KAMPERKAMPER
17:00-18:30A-LAGETA-LAGETG16 (2007/08)
A-LAGET enkelte uker
A-LAGETA-LAGET
KAMPER
18:30-20:00G13 (2010) - 1/2
 J15 (2008/09) - 1/2
KAMPERJ15 (2008/09) - 1/2
 G13 (2010) - 1/2
G2011 - 1/3
 J2011 - 1/3
 G2013 - 1/3
G16 (2007/08)
KAMPER
20:00-21:30KAMPERKAMPERG14 (2009) - 1/2G16 (2007/08)

KAMPER

18:30 kan benyttes
20:00 kan benyttes 20:00 kan benyttes med følgende unntak:
med følgende unntak:med følgende unntak:08.mai
03.mai07.sep15.mai
24.mai21.sep12.jun
31.mai


07.jun


14.junMyrerfeltet KG


MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG
09:30-11:00

K35
11:00-12:30
LØRDAGSTREFFENG2013 - 1/2
 J2013 - 1/2
12:30-14:00
LØRDAGSTREFFENG2011 - 1/2
 J2011 - 1/2
14:00-15:30
KAMPERG2012 - 1/2
 J2012 - 1/2
15:30-17:00J13 (2010)J13 (2010) - 1/2
 G2011 - 1/2
J13 (2010)J13 (2010)J13 (2010)KAMPER
17:00-18:30G2013 - 1/2
 GJ2017 - 1/2
J2011 - 1/3
 J2012 - 1/3
 G2012- 1/3
G2014 - 1/3
 J2014 - 1/3
 J2013 - 1/3
GJ-2016 - 1/2
G+J2012 - 1/2


KAMPER
18:30-20:00C-LAGET - 1/2
 KAMPER - 1/2
KAMPERKAMPERKAMPER

KAMPER
20:00-21:30KAMPERKAMPERKAMPERKAMPER18:30 1/2 kan benyttes 17:00 kan benyttes 15:30 kan benyttes 

med følgende unntak:med følgende unntak:med følgende unntak:

24.apr16.mai14.mai

08.mai
Må avslutte 16:45;

19.jun
16.apr

21.aug
04.jun

04.sep


25.sep

Kjelsåsmyra


MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG
09:30-11:00


11:00-12:30


12:30-14:00


14:00-15:30


15:30-17:00


17:00-18:30J2013KAMPERG2015 / J2015KAMPER


18:30-20:00M40KAMPERG2015 / J2015KAMPER


20:00-21:30M33K35

Oversikt over treningstider

Dette er en oversikt over treningstider for alle lag i Kjelsås Fotball sesongen 2023. Under fanen "Treningstider" ligger det også en banekalender (Hoopit), men denne er ikke alltid oppdatert. Se derfor på denne generelle oversikten, hvis det er usikkerhet rundt treningstider.