KJELSÅSAKADEMIET

VÅR 2023

Velkommen til Kjelsåsakademiet denne våren, med oppstart første uke etter påske (Uke 15). Akademiet for våren varer fra uke 15 til og med uke 24. Tilbudet er for alle årganger fra 2011 til 2015. 


Om Kjelsåsakademiet

Kjelsåsakademiet er klubbens ekstratilbud for alle motiverte spillere i Kjelsås Fotball. Trenerne er spillere på klubbens a-lag og andre dyktige trenere. Treningsopplegget baserer seg på klubbens fagplan, og treningene vil ha en spillbasert tilnærming i differensierte grupper. 

Tilbudet er åpent for alle og kommer i tillegg til årgangstreningene. 

På akademiet lærer vi oss å spille fotball gjennom ulike type spilløvelser i differensierte grupper

Vi legger opp til variasjon i gruppeinndelingen så den ikke blir permanent, men en dynamisk differensiering. Organiseringen av aktiviteten har som mål å gi best mulig forutsetninger for mestring og utfordring. 

På akademiet vektlegger vi spill-motspill, og har ofte få spillere på hvert lag. For eksempel har vi øvelser som: 2 mot 2 som fører over linja, eller rush-spill tre mot tre. Gjennom å utfordre barna på tid og rom får de jobbet med å utvikle ferdighetene sine i en økologisk tilnærming der øvelsene i seg selv er selvgående. Trenerne kan dermed bruke mer tid og oppmerksomhet på coaching av enkeltspilleren. Dette fører til mer individuell oppfølging, og at barna får tilbakemeldinger og veiledning fra trenerne tilpasset eget ferdighetsnivå. 

Vi deltar på Kjelsåsakademiet for å bli bedre

Vi har store ambisjoner om å videreutvikle akademiet dette året. Kjelsåsakademiet er ment for å være et sted for de som er motivert til å trene og utvikle seg. Hvis det blir et for stort avvik mellom motivasjon og aktiviteten vår er det uheldig for alle. Det er derfor mulig å prøve ut akademiet i en kortere periode (uforpliktende), hvis man er nysgjerrig. Vi forventer også at barna kommer på trening for å spille fotball, og vi kommer til å være strenge på at man ikke ødelegger for andres treningsmuligheter. 


Treningstider og priser for vårens akademi

Mandager kl. 14.15 til 15.45 –            2014 og 2015 – 

kr. 1360

Onsdager kl. 14.15 til 15.45 –             2011, 2012 og 2013

kr. 1700

Fredager kl. 14.15 til 15.45 –              2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og keepergruppe 

kr. 1700

Akademiet starter opp med første trening onsdag 12. april. Siste trening blir fredag 23. juni (dagen etter at skoleferien starter). Prisforskjeller skyldes at det vil bli gjennomført ulikt antall økter pga. fridager og helligdager. Alle treninger er på hovedarenaen, Grefsen stadion. 


For påmelding, klikk her 

Kontaktpersoner 

Administrativt – Terje Kirsebom terjekirsebom@hotmail.com

Trener – Jakob Emblem Olsen jakobemblemolsen@gmail.com 


Trenerne på Kjelsåsakademiet

Jakob Emblem Olsen – spiller på A-laget og studerer psykologi og trenerrollen i fotball på NIH. 

Terje Kirsebom – Spiller på A-laget og har trent sonelag i Oslo fotballkrets og lag i aldersbestemte fotball i en årrekke. 

Julian Rene Blanckaert – Studerer psykologi og trenerrollen i fotball på NIH.

Sebastian Høyvik Skjold - Studerer psykologi og trenerrollen i fotball på NIH.

William Da Rocha – Spiller på A-laget og studerer på NIH.

Philip Halvorsen – Spiller på A-laget og studerer på NIH. 

Helmer Rusten – Spiller på A-laget. 

Henrik Osnes – Spiller på A-laget. 

Maximilian Luedy – Trener i Kjelsås. 

Joshua Duodu - Studerer på Rønningen Folkehøgskole.