Feriefotball og fotballskolen  

Kjelsås arrangerer årlige fotballskoler første og siste uken i sommerferien. Aktiviteten foregår på stadion og myrerfeltet fra klokken 10 til 15. Det legges opp til felles lunsj midt på dagen, og vi holder tilsyn fra klokken 09 til 10 og en halvtime etter siste aktivitet.  

"Feriefotball" er første uken i sommerferien og arrangeres i år for årskullene 2010-2015.

"Fotballskolen" er siste uke i sommerferien og er i år for årskullene 2010-2016. 

Mer informasjon kommer når skoleferien nærmer seg.