KJELSÅSAKADEMIET


Velkommen til KjelsåsAkademiet! 

Akademiet er et tilbud til alle motiverte spillere født mellom 2012 og 2016 i Kjelsås Fotball. På akademiet fokuserer vi ikke kun på sportslig utvikling, men også at det skal være en sosial og inkluderende arena for barn og ungdom på Grefsen. 

Oppstart 8. januar. 

I 2024 introduserer vi "Årgangsansvarlige". Disse vil ikke bare trene grupper på Akademiet, men også støtte foreldretrenere og fungere som et bindeledd mellom Akademiet og barnefotballen. Målet er å styrke båndene mellom Akademiet og barnefotballen, slik at Akademiet blir en kvalitetsforsterker for all fotballaktivitet. 

Hva skjer hvis det er for mye snø/ for kaldt til å trene?

Er det så kaldt at det er uforsvarlig å gjennomføre trening eller at banen ikke er spillbar som følge av mye snøfall, kan akademiøktene bli avlyst. Dette vil skje senest klokken 12.00 samme dag og vil meldes via Spond-gruppen: Kjelsåsakademiet. Hvis mer enn 50% av øktene blir avlyst innenfor en måned, vil avgiften for disse bli refundert. 

“” 

Vi hevet vårt sportslige nivå i høst med en tydeligere fagplan. Klubben gjør nå viktige investeringer i fagansvarlige og trenerressurser, som jeg er sikker på vil heve kvaliteten ytterligere. 

Et godt Akademi blir en trygg forankring for medlemmene; et sted hvor de kan få kvalifisert sportslig oppfølging og hvor de kan møte representanter fra hele klubben.

Arild Nøst Odland, Barne- og Akademiansvarlig. 

VISJON
TRENERE
TRENINGSTIDER
PÅMELDING
PROGRAM
KONTAKT OSS