KJELSÅSAKADEMIET


Kjelsåsakademiet har denne våren oppstart første uke etter påske (Uke 15). Akademiet starter i uke 15 og varer til og med uke 24. Tilbudet er for alle årganger fra 2011 til 2015. 

Om Kjelsåsakademiet

På akademiet lærer vi oss å spille fotball gjennom ulike type spilløvelser i differensierte grupper

Vi lærer å ta valg og utføre disse gjennom spill og organiserer oss på en måte hvor med- og motspill er mest mulig homogent. Organiseringen av aktiviteten har som mål å gi best mulig forutsetninger for mestring og utfordring. 

Veiledning tilpasset den enkelte utøver

Vi planlegger ferdighetsutvikling gjennom gode spilløvelser (økologi: antall spillere, størrelse, intervall) og veiledning av enkeltspiller og/eller i mindre grupper basert på hva den enkelte har størst behov for på kort sikt. Vår evne til å identifisere hvilke valg som er nyttige for oss og utførelsen av disse vil alltid være utgangspunkt for veiledningen. 

Vi deltar på Kjelsåsakademiet for å bli bedre

Vi har store ambisjoner om å videreutvikle akademiet dette året. Kjelsåsakademiet er ment for å være et sted for de som er motivert til å trene og utvikle seg. Hvis det blir et for stort avvik mellom motivasjon og aktiviteten vår er det uheldig for alle. Det er derfor mulig å prøve ut akademiet i en kortere periode (uforpliktende), hvis man er nysgjerrig. 

For info og påmelding trykk her

Kontaktpersoner 

Administrativt – Terje Kirsebom terjekirsebom@hotmail.com

Trener – Jakob Emblem Olsen jakobemblemolsen@gmail.com 

Trenere på Kjelsåsakademiet 

Jakob Emblem-Olsen: Spiller på A-laget til Kjelsås og studerer psykologi og trenerrollen i fotball på NIH.

Terje Kirsebom: Spiller på A-laget til Kjelsås og har trent sonelag i Oslo fotballkrets og lag i aldersbestemt fotball i en årrekke.

Julian René Blanckaert: Studerer psykologi og trenerrollen i fotball på NIH.

Sebastian Høyvik Skjold: Studerer psykologi og trenerrollen i fotball på NIH.

William Da Rocha: Spiller på A-laget til Kjelsås og studerer på NIH.

Philip Halvorsen: Spiller på A-laget til Kjelsås og studerer på NIH.

Helmer Rusten: Spiller på A-laget til Kjelsås.

Henrik Osnes – Spiller på A-laget. 

Maximilian Luedy – Trener i Kjelsås. 

Joshua Duodu - Ekstern 


Påmelding for Kjelsåsakademiet vår 2023