Forsikring / idrettskade

Kjelsås IL er forsikret gjennom IF.
Vi har lovpålagt Kollektiv ulykke Standard (Klubbforsikring for medlemmer) med polisenummer SP365599. Har du spørsmål om forsikringen ta kontakt med administrasjonen i idrettslaget.


Barneidretts- og klubbforsikring
Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år, les mer her, se også her.


Lisens og forsikring gjennom særforbund
I ungdomsidretten krever det som oftest lisens for å delta i konkurranse og særforbundene har egne avtaler med forsikring. Ta kontakt med ditt forbund for mer informasjon.


Andre forsikringer
Private helårs reiseforsikringer har ofte veldig god dekning, ta kontakt med ditt eget forsikringsselskap.


Reiseforsikring
Klubben er ikke pålagt å ha reiseforsikring for medlemmer selv om det er reiser i regi av klubben og har ikke reiseforsikring for medlemmer. Alle som som drar på turer, det være seg cuper, samlinger, konkurranser osv. må ha privat reiseforsikring for å ha dekning for "reiseskader", som f. eks. utgifter ved sykdom eller ulykke, avbestilling av reisen, tyveri eller skade på bagasje og eiendeler, forsinket bagasje og utgifter til reise og overnatting ved forsinkelser o.l.

Krever idretten lisens kan det være noe deking, men det er opp til deltager å sjekke hva som gjelder for den idretten det gjelder. Vi oppfordrer alle til å tegne egen reiseforsikring. 

Private helårs reiseforsikringer har ofte veldig god dekning, ta kontakt med ditt eget forsikringsselskap.

Kontakt

Kontoret
Epost: kontoret@kjelsaas.no
Telefon: 9191 1913


Daglig leder
Epost: truls@kjelsaas.no
Telefon: 9010 4343