Betalingsformer i Kjelsås idrettslag

Medlemskontingent
Betales i MinIdrett med kort eller det kan lastes ned PDF faktura (betaling med faktura har lavest gebyr). Sendes ut av klubbadministrasjonen fra KlubbAdmin første uke i februar.

Treningsavgifter
Betales i MinIdrett med kort eller det kan lastes ned PDF faktura. Betaling med faktura har lavest gebyr og er å foretrekke.  Sendes ut av klubbadministrasjonen fra KlubbAdmin så nært sesongoppstart som mulig.

Arrangementer
Ved konkurranser og andre aktiviteter som arrangeres av en gruppe, lag eller lignende. Her kan det betales med kort eller Vipps og det er kun klubbens kortterminaler og Vippsnummer som skal brukes..  

Kiosk og inngang.
Her kan det betales med kort eller Vipps. Det er kun klubbens kortterminaler og Vippsnummer som skal brukes. 

Vipps
Trenger du Vippsnummer ta kontakt med leder i gruppen eller administrasjonen (kontoret). Vipps skal kun erstatte kontantsalg.
Det er ikke tillatt å bruke privat/personlig Vippsnummer til betaling ved aktiviteter i idrettslaget. 

Er det parallelle aktiviteter hvor inntektene skal fordeles ta kontakt med kontoret for å få tilgang til et Vippsnummer. En aktivitet som skal gå over en periode hvor det er tiltenkt å bruke Vipps, ta kontakt med kontoret.

Salg av klær og effekter
Betales med kort, Vipps eller faktura. Gruppen skal avtale med  administrasjonen. 

Kurs eller korte aktiviteter som ikke krever medlemskap
Setters opp i Deltager.no, som arrangement på klubbens hjemmeside eller i KlubbAdmin,  betales med kort eller faktura.

Kontanter
Kjelsås idrettslag er kontantfritt idrettslag og vil ikke kunne motta kontanter som betalingsmiddel.

 Skal andre betalingsordninger eller innkreving enn de som er beskrevet over brukes, må det avklares med administrasjonen på forhånd.