Politiattest

Kjelsås IL krever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag. Du kan lese mer om politiattest på idrettsforbundets sider 

Kjelsås IL har felles prosedyre for de ulike gruppene i idrettslaget. Hovedstyret har oppnevnt Bodil Haagensen og Truls Nygaard som ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i idrettslaget. 

 • Søknadsprosedyre
  Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet. Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post. Før vedkommende kan søke om en politiattest må han/hun få en bekreftelse på formålet fra idrettslaget på at det foreligger et behov for en politiattest. Det er to forskjellige skjema med bekreftelse av formålet og de kan lastes ned her. Skal være med som trener laster du ned skjema her, alle andre funksjoner/verv laster du ned skjema her. Bekreftelse på formål skal sendes med søknad om politiattestfyll inn det som mangler.
    
 • Levering av søknad
  Den som plikter å fremlegge politiattest, må selv sende søknaden til politiet. Innhenting av politiattest er gratis. Dette kan gjøres elektronisk for alle, men for de mellom 15 og 18 år må det vedlegges en fullmakt fra foresatte. Når det søkes om politiattest, må det vedlegges en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for politiattest.
    
 • Er søker under 18 år, eller av andre grunner ikke kan eller ønsker å søke elektronisk, kan eget skjema på idrettsforbundets hjemmeside benyttes: www.idrettsforbundet.no
 • Fremvisning av politiattest
  Etter at politiet har behandlet søknaden blir den returnert til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises på kontoret ved Bodil Haagensen alternativt Truls Nygaard som er ansvarlige for politiattester i Kjelsås IL. Selve attesten beholdes av søkeren.

Kjelsås IL gir ikke oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest, eller som har anmerkninger på attesten.

 

Fremvisning

Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises på kontoret i Klubbhuset ved Bodil Haagensen alternativt Truls Nygaard som er ansvarlige for politiattester i Kjelsås IL. Selve attesten beholdes av søkeren.

Attesten kan ikke vises til noen andre, da kan den ikke bekreftes og registreres.

KLUBBHUSET