Smittevernstiltak - august 2021

Postet av Kjelsås Idrettslag den 6. Aug 2021

Ferien er snart over og mange skal tilbake til aktivitet. Vi er veldig glade for at det ser ut til at vi går inn i en høst med normal aktivitet. Samtidig ser vi nå at det er en økende smittetrend og at vi alle tenger å være forsiktig. For at vi skal minimere risikoen for mer smitte anbefaler vi at flere av de tiltakene som vi har vært vant til over tid videreføres.

Link til - FHIs hjemmesider og Regjeringens hjemmesider (nasjonale tiltak)

 Råd for organiserte fritidsaktiviteter som gjelder nå.

- Syke personer, selv ved milde symptomer, og personer som er i karantene eller i isolasjon ikke kan delta. 

- Registrere hvem som er til stede (både deltakere og ledere/instruktører) slik at smittesporing er mulig dersom det blir aktuelt.

- Tilstrebe minst 1 meters avstand mellom deltakerne innad i gruppen, med mindre det er til hinder for normal utøvelse av aktiviteten.

- Foresatte bør unngå å oppholde seg i fellesarealer tilknyttet fritidsaktiviteter utover det som er nødvendig i forbindelse med levering og henting. Foresatte bør også holde minst 1 meters avstand til andre barn og voksne dersom det er nødvendig at de er til stede.

- Lokalene tømmes helt før en ny gruppe tar lokalet i bruk. 

- I pauser og i andre sosiale sammenhenger tilknyttet øvelsen gjelder de samme anbefalingene om minst 1 meters avstand og god håndhygiene.

- Deltakerne bør oppfordres til å ikke møte opp før planlagt oppstart og til å forlate lokalet ved aktivitetens slutt for å unngå samlinger i for store grupper.

- For alle aldersgrupper anbefales gruppestørrelse på inntil 30 personer innendørs og inntil 40 personer utendørs. 

- Flere grupper kan samles dersom gruppene holdes adskilt. Det er en fordel om gruppene er i hvert sitt rom. Hvis de til enhver tid kan overholde minst 2 meters avstand og ellers kan følge smittevernrådene, kan de likevel være i samme rom. Gruppene bør heller ikke ha kontakt før eller etter aktiviteten.

- Det anbefales å øve eller samles i faste grupper.

- Ved økt lokal smittespredning anbefaler vi å redusere gruppestørrelsen. Når man deler opp i mindre grupper blir risikoen for utbrudd redusert, smittesporing blir enklere og færre må i karantene ved eventuell smitte. 

- Smitterisikoen kan være økt i rom med dårlig ventilasjon. Der det ikke finnes mekanisk ventilasjon, bør man lufte gjennom vinduer før og eventuelt under øvelsen/aktiviteten.

 

Møt færrest mulig – Vask henda – Hold avstand - Bli hjemme om du er syk

Publisert 6. august 2021


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.